W ramach umowy Spółka wyprodukuje i dostarczy 8 wagonów specjalnych przystosowanych do potrzeb wojska.

Certyfikaty: