W dniu 20 września 2019 r. rozpoczynamy nabór zgłoszeń do II rundy Programu Akceleracji w ramach Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II – realizowanego przez DGA S.A. w partnerstwie z uznanymi w Polsce i na świecie przedsiębiorstwami: spółką H.Cegielski-Poznań S.A. (HCP S.A.), Solaris Bus & Coach S.A., Rosomak S.A, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. , oraz partnerem wspierającym: Grupą Unimax. Nabór stanowi szansę dla startupów i innowatorów przemysłowych, aby wziąć udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym, w ramach którego każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma opiekę mentorską, wsparcie merytoryczne oraz finansowe w kwocie do 250 000 zł. Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2019 roku.

Zgłoszenie wysłać może istniejący już startup bądź  osoba/y planująca/y założyć firmę po pozytywnej ocenie aplikacji, ale przed podpisaniem umowy o udziale w programie. Warunkiem  udziału w Industrylab II jest bowiem posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa, działającego w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, z siedzibą w Polsce, nie powiązanego z Akceleratorem tj. DGA S.A. i Partnerami programu.

W sferze zainteresowań Akceleratora znajdują się wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów, a w szczególności projekty z branż: Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Biogospodarka. Zgłaszane rozwiązania muszą wpisywać się również w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.  Szczegółowy zakres potrzeb naszych Partnerów został opisany na stronie www.industrylab.pl (zakładka: „PARTNERZY”).

Udział mikro i małych przedsiębiorców w INDUSTRYLAB jest bezpłatny. Startup w ramach indywidualnego programu akceleracji otrzyma:

  • praktyczną wiedzę i umiejętności – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju biznesu, finansów, zdobywania inwestora
  • wsparcie doradcze i mentorskie do kwoty 50 000 zł netto – doradcy i mentorzy będą wsparciem dla uczestników w procesie preakceleracji, akceleracji i postakceleracji
  • bezzwrotne wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji do kwoty 200 000 zł netto
  • dostęp do infrastruktury Partnerów
  • promocję i networking – możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach
  • możliwość zaprezentowania się podczas Demoday przed inwestorami, przedstawicielami mediów oraz potencjalnymi klientami.

Nabór wniosków prowadzony jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się stronie internetowej Programu: http://www.industrylab.pl/nabor.

Akceleracja w ramach projektu INDUSTRYLAB II jest szansą na rozwój projektu jego wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie i komercjalizację jego efektów.

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSRTYLAB II” realizowany jest przez DGA S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5  Programy akceleracyjne.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.industrylab.pl oraz profilu FB: https://www.facebook.com/industryIab/

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej lub kontakt bezpośredni z pracownikami Biura Projektu:

e-mail: biuro@industrylab.pl

Tel.: 505 820 079

Tel.: 501 647 303

Zapraszamy do udziału!

Certyfikaty: