Projekt 6 – w trakcie realizacji

Tytuł projektu:

Opracowanie rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich z możliwością konwersji do składów push-pull – odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników europejskich – faza II

Działania, które będą realizowane w ramach projektu:

W ramach działań zostaną zweryfikowane założone parametry techniczne 5 rodzajów wagonów pod kątem rynku słowackiego, niemieckiego, austriackiego i węgierskiego. Działania te umożliwią wdrożenie wyników projektu na ww. rynkach.

Grupy docelowe:

Realizowany projekt skierowany jest do dwóch głównych grup docelowych: przewoźników pasażerskich oraz pasażerów. W projektach uwzględniono potrzeby osób o ograniczonej mobilności, oferując łatwy dostęp i specjalnie przystosowane przestrzenie.

Projekt odpowiada na specyficzne potrzeby i oczekiwania obu grup, łącząc innowacyjność z funkcjonalnością.

Cel projektu:

Celem projektu w fazie II jest dokonanie niezbędnych sprawdzeń założonych parametrów technicznych dla 5 rodzajów wagonów pod kątem rynku słowackiego, niemieckiego, austriackiego i węgierskiego, które to działania umożliwią wdrożenie wyników projektu na ww. rynkach.

Efekty, rezultaty projektu:

W ramach badań przeprowadzone będą prace konstrukcyjne i technologiczne, a finalnie montażowe, których efektem będzie wytworzenie 5 różnych prototypów wagonów:

  1. wagonu 1 klasy przedziałowego,
  2. wagonu 2 klasy przedziałowego,
  3. wagonu 2 klasy bezprzedziałowego,
  4. wagonu 2 klasy bezprzedziałowego, dostosowanego do przewozu rowerów,
  5. wagonu 2 klasy przedziałowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

 

Okres realizacji:

Od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wartość projektu:

63.701.715,54 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

3.471.921,69 PLN

Certyfikaty: