H. CEGIELSKI- FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy w Polsce. Podstawowym obszarem działalności firmy jest konstruowanie i produkcja pojazdów szynowych oraz naprawy główne i modernizacje pojazdów szynowych.

Certyfikaty: