005-I-2022

Dostawa, montaż i uruchomienie dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w budynku blacharni FPS (hala 0101).

Certyfikaty: