Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych konkursów Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. powołała w skład Zarządu Spółki z dniem 15 kwietnia br. Pana Krzysztofa Laskowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz z dniem 1 maja br. Pana Marcina Rodka na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

Krzysztof Laskowski jest znanym od wielu lat w branży kolejowej menedżerem, dotychczas pełnił obowiązki Członka Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Lucchini Poland Sp. z o.o. – jednej z największych europejskich Spółek działających w segmencie zestawów kołowych.

Nowo wybrany Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Zdobył także tytuł Master of Business Administration w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto na SGH, ukończył studia  w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi pełniąc funkcję Dyrektora Handlowego w Hucie Zawiercie S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie procesami sprzedaży wyrobów hutniczych. W latach 1996-2001 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego oraz Prokurenta w Preussag AG, firmie, która działała w przemyśle maszynowym i hutniczym.

Certyfikaty: