W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych został wybrany Pan Marcin Rodek. Otrzymał on najwyższą ocenę punktową spośród kandydatów biorących udział w konkursie.

Pan Marcin Rodek objął stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych naszej Spółki w dniu 1 maja 2021 r.

Dr Marcin Rodek, LL.M. jest radcą prawnym. Ukończył prawo oraz chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył doktorat w dziedzinie prawa patentowego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, na którym ukończył także studium LL.M. podstaw prawa niemieckiego. Jest stypendystą Instytutu Maksa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji. Studiował także na Uniwersytecie w Zurychu. Ukończył m.in. Studium prawa Anglii i UE prowadzone przez Uniwersytet Cambridge, Studium Programów Europejskich oraz Szkołę Letnią Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

Zarządzał i brał udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów. Od lat doradzał renomowanym i pionierskim przedsiębiorstwom pomagając w ich rozwoju.

Pan Marcin Rodek jest autorem licznych publikacji, w tym także zagranicznych, w dziedzinie prawa spółek, prawa na dobrach niematerialnych (tzw. własności intelektualnej), prawa lotniczego oraz kolejnictwa.

Poza kolejami pasjonuje się prawem, lotnictwem oraz narciarstwem.

Certyfikaty: