Trzecia edycja programu Dobra Firma, organizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zakończyła się w czwartkowy wieczór, ogłaszając zwycięzców. Nagrody zostały przyznane wyróżniającym się innowatorom, inwestorom, pracodawcom i najbardziej efektywnym przedsiębiorstwom w Polsce. Wydarzenie zgromadziło firmy z różnych sektorów, takich jak branża finansowa, cyfrowa, samochodowa, spożywcza czy spedycyjna.

Ważnym momentem gali był występ Marcin Nowackiego, Wiceprezesa ZPP, który podkreślił kluczową rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w polskiej gospodarce. Przedsiębiorcy ci są elastyczną i mobilną częścią sektora prywatnego, dostosowującą się szybko do zmieniającej się koniunktury. Mają one istotny wpływ na tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza poza wielkimi miastami, oraz na stabilizację wzrostu gospodarczego.

Sektor MŚP w Polsce jest dowodem na przedsiębiorczość Polaków, którzy nie boją się ryzyka i podejmują wyzwanie konkurowania z zagranicznymi firmami dysponującymi większymi zasobami i skalą działania.

Program Dobra Firma wyłaniał laureatów etapami. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeprowadzili analizę kilkuletnich wyników finansowych dostarczonych przez InfoCredit – agencję wywiadu gospodarczego. Przeanalizowano również profile działalności, potencjał innowacyjny, rozwojowy oraz reputację szerokiej gamy firm z całej Polski, zarówno małych, jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, została laureatem konkursu w kategorii „Najlepszy Innowator” firmy średnie i duże.

Dziękujemy za tak ważne wyróżnienie.

Więcej informacji: https://wydarzenia.zpp.net.pl/nagrody-dobra-firma-2023/ 

Certyfikaty: