Projekt 5 – w trakcie realizacji

Tytuł projektu:

Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym – faza II

Działania, które będą realizowane w ramach projektu:

Faza II w ramach FENG dotyczy etapu walidacji demonstratora spalinowo-elektrycznego zespołu trakcyjnego.  Jej zakończenie pozwoli na osiągniecie założonego celu projektu i wdrożenie innowacyjnego pojazdu szynowego na rynek.

Grupy docelowe:

Realizowany projekt skierowany jest do dwóch głównych grup docelowych: przewoźników pasażerskich oraz pasażerów. W projekcie uwzględniono potrzeby osób o ograniczonej mobilności, oferując łatwy dostęp i specjalnie przystosowane przestrzenie.

Projekt odpowiada na specyficzne potrzeby i oczekiwania obu grup, łącząc innowacyjność z funkcjonalnością.

Cel projektu:

Celem projektu (faza I i II) jest opracowanie nowoczesnego, zoptymalizowanego pod względem masy i wykorzystania zainstalowanej mocy trakcyjnej, dwuczłonowego, spalinowo – elektrycznego zespołu trakcyjnego (SEZT), rozszerzonego o człon środkowy, spełniającego wymagania przepisów TSI i przeznaczonego do ruchu regionalnego na tor 1435mm.

Efekty, rezultaty projektu:

Nowy pojazd o wyszczególnionych poniżej cechach, będzie mógł być eksploatowany zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i na liniach bez sieci trakcyjnej:

 1. budowa modułowa, 2 człony czołowe z kabinami sterującymi oraz 1 człon środkowy, każdy z członów wyposażony w 2 dwuosiowe wózki (obniżenie nacisku na tor i optymalizacja rozkładu masy),
 2. każdy z członów czołowych posiada 1 wózek napędny z silnikami asynchronicznymi,
 3. prędkość eksploatacyjna – 160km/h,
 4. w jednym z członów czołowych zabudowane będą 2 agregaty prądotwórcze z silnikami spalinowymi spełniającymi normy emisji spalin – poziom V. Zasilanie wózków napędnych – alternatywne: z agregatów prądotwórczych lub poprzez pantografy z sieci trakcyjnej,
 5. II stopień odsprężynowania – pneumatyczny,
 6. konstrukcja pudeł spełniająca: EN 12663 oraz EN 15227,
 7. wyposażenie w miejsca, WC i urządzenia umożliwiające wejście-wyjście dla osób o ograniczonej mobilności – zgodnie z TSI-PRM,
 8. układ wnętrza bezprzedziałowy – 2 kl.,
 9. klimatyzacja składu pociągu oraz klimatyzacja kabin maszynisty,
 10. możliwość jazdy wielokrotnej,
 11. zgodność z normą EN 45545,
 12. wyposażenie pojazdu w układ informacji pasażerskiej, systemy: GPS, WiFi, system monitoringu, ostrzegania o pożarze oraz diagnostykę pokładową z bezprzewodową wymianą danych (poprawa bezpieczeństwa),
 13. dostosowanie do współpracy z systemem ERTMS (poprawa bezpieczeństwa)

 

Okres realizacji:

Od 01.01.2024 do 30.06.2024

Wartość projektu:

32.383.645,75 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

600.000,00 PLN

Certyfikaty: