Informujemy, że H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Opracowanie rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich z możliwością konwersji do składów push-pull – odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników europejskich – faza II”.

więcej szczegółów Projekt 6
Certyfikaty: